Κλιματολογίας

 • Μέσο έτος (2002-σήμερα)

  Μέση ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας από όλες τις ημέρες της περιόδου 2002 - σήμερα. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήσημοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης, και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

 • Μέσοι μήνες (2002-σήμερα)

  Μέση ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας για κάθε μήνα του έτους και για ολόκληρη την περίοδο 2002 - σήμερα. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

 • Ετήσιοι

  Ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας από όλες τις ημέρες του έτους που επιλέγεται. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

 • Μηνιαίοι

  Μέση ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειαςγια κάθε μήνα και έτος της περιόδου 2002 - σήμερα. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τηχρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης, και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

 • Ημερήσιοι

  Ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας για κάθε ημέρα της περιόδου 2002 - σήμερα. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

Πραγματικού Χρόνου

 • Πρόσφατο 15λεπτο

  Ροή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου 15λέπτου. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης και δορυφορικών εκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

 • Ημερήσιοι

  Συνολική ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικήςεπικράτειας από την αρχή της σημερινής ημέρας μέχρι τώρα. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τηχρήση μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας, δορυφορικών εικόνων της νέφωσης, και δορυφορικώνεκτιμήσεων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων.

Πρόγνωσης

 • Ωριαίοι 3ημέρου

  Εκτιμώμενη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας για κάθε ώρα της ημέρας και για τις επόμενες 72 ώρες. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μετεωρολογικού μοντέλου.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής