Την τιμή της ακτινοβολίας για συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο μπορείτε να τη βρείτε με βάση τους κλιματολογικούς χάρτες.
Τιμή ακτινοβολίας: (kWh/m2)
Απόδοση φωτοβολταϊκού:
Διαστάσεις φωτοβολταϊκού: (μέτρα μήκος) επί (μέτρα πλάτος)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής